02532737273

اخبار

هنرصنعت کیف و کفش همدان برای احیا باید حمایت شود

معاون توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بیان اینکه همدان در زمینه تولید و صادرات کیف و کفش چرم

معاون توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بیان اینکه همدان در زمینه تولید و صادرات کیف و کفش چرم و مصنوعی پرچمدار کشور بوده است گفت: برای احیای این هنرصنعت باید مسئولان حمایت کنند.

اخبار دیگر

هنرصنعت کیف و کفش همدان برای احیا باید حمایت شود

هنرصنعت کیف و کفش همدان برای احیا باید حمایت شود

‌کرونا‌ صنعت کیف و کفش همدان را ضعیف کرد

‌کرونا‌ صنعت کیف و کفش همدان را ضعیف کرد

فرصت خاص برای تولیدکننده ایرانی

فرصت خاص برای تولیدکننده ایرانی