02532737273

اخبار

صنعتی با قابلیت‌های بسیار ولی کم‌توان

استفاده از چرم در زندگی انسان تاریخچه‌ای طولانی دارد. کشور ما نیز با پیشینه‌ای کهن در این زمینه یکی از قدیمی‌ترین تولیدکنندگان چرم در دنیا محسوب می‌شود.

استفاده از چرم در زندگی انسان تاریخچه‌ای طولانی دارد. کشور ما نیز با پیشینه‌ای کهن در این زمینه یکی از قدیمی‌ترین تولیدکنندگان چرم در دنیا محسوب می‌شود. نگاهی به آثار باستانی نشان می‌دهد ایرانی‌ها چیزی حدود ۱۵۰۰ سال پیش از میلاد از چرم برای درست کردن کفش، لباس و جنگ‌افزار استفاده می‌کردند.

اخبار دیگر

فرصت خاص برای تولیدکننده ایرانی

فرصت خاص برای تولیدکننده ایرانی

صنعتی با قابلیت‌های بسیار ولی کم‌توان

صنعتی با قابلیت‌های بسیار ولی کم‌توان

محصولات کتان

محصولات کتان