02532737273

اخبار

‌کرونا‌ صنعت کیف و کفش همدان را ضعیف کرد

رئیس اتحادیه کیف و کفش همدان گفت: شیوع کرونا در استان همدان سبب کاهش صادرات و تضعیف صنعت کیف و کفش در این منطقه شده است.

رئیس اتحادیه کیف و کفش همدان گفت: شیوع کرونا در استان همدان سبب کاهش صادرات و تضعیف صنعت کیف و کفش در این منطقه شده است.

اخبار دیگر

محصولات کتان

محصولات کتان

فرصت خاص برای تولیدکننده ایرانی

فرصت خاص برای تولیدکننده ایرانی

صنعتی با قابلیت‌های بسیار ولی کم‌توان

صنعتی با قابلیت‌های بسیار ولی کم‌توان