02532737273

کفش صمد

کفش صمد
کفش صمد

معرفی

گزارش

اگر به هر دلیلی مشکلی در محتوای این واحد صنفی وجود دارد به ما اطلاع دهید

اطلاعات واحد صنفی

عنوان : کفش صمد
مدیر: سیدعلی اکبر موسی
آدرس: مشهد بلوار وکیل اباد
تلفن: