02532737273

3156446

3156446
3156446

معرفی

گزارش

اگر به هر دلیلی مشکلی در محتوای این واحد صنفی وجود دارد به ما اطلاع دهید

dhdnb

اطلاعات واحد صنفی

عنوان : 3156446
مدیر: حسن شکراللهی
آدرس: آبی بیگلو آبی بیگلو قم قم
تلفن: 37716999